نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

افزایش شیر مادر

افزایش شیر مادر که ارتباط مستقیم با افزایش تغذیه نوزادان دارد روشهایی دارد که از قدیم الایام مخصوصا مادربزرگها به دخترانشان توصیه می کرده اند و در فروشگاه عطارسرا هم محصولاتی وجود دارد که مستقیما به همین مساله مربوط است.

نمایش یک نتیجه