نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

آلزایمر

بیماری آلزایمر و یا برخی افراد آن را به نام بیماری فراموشی می شناسند. در این نوع بیماری، بیمار دچار اختلال در مغز خویش می شود و بسته به درجه بیماری چیزهایی را فراموش می کند ؛حرفهایی که زده، راه منزل، شناخت اطرافیان و … .

نمایش یک نتیجه