نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

دمنوش های گیاهی

منظور از دسته دمنوش های گیاهی محصولات گیاهی هستند که بصورت دمنوش استفاده می شوند . در این دسته هم محصولات شرکتی و هم محصولات غیر شرکتی بصورت فله قرار می گیرند. معمولا دمنوش ها را داخل آب گرم چند دقیقه ای قرار می دهیم تا دم بکشند و بعد مصرف می کنیم.

Showing 1–20 of 22 results