نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

ابزار و لوازم

منظور از این دسته ، ابزار و لوازم و ظروفی است که در زمینه تولید و یا آماده کردن گیاهان دارویی جهت مصرف به کار می روند . از قبیل دیگهای مسی یا استیل که برای تولید عرقیات گیاهی از گیاهان عرق گیری بکار می روند و یا قهوه جوش و یا هر ابزار دیگری که ممکن است در این زمینه به کار برود.

هیچ محصولی یافت نشد.