نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

نحوه استرداد کالا

خرید خرده:

فروشگاه عطارسرا به هیچ عنوان محصولات فروش رفته را پس نمی گیرد. چون از نظر بهداشتی و از آن بالاتر،  قانون انسانیت، مرجوع کردن محصولات مصرفی و خوراکی اصلا کار درستی نیست و باعث ایجاد مسولیت در قبال مشتریان دیگری می شود که محصول برگشتی به آنها فروخته می شود. پس مشتریان عزیز به هیچ عنوان از ما انتظار استرداد سفارش نداشته باشید.

ما فقط زمانی استرداد سفارش را قبول می کنیم که اشتباه از جانب عطارسرا باشد و به همین جهت تمامی هزینه های آن بر عهده عطارسرا خواهد بود. اشتباهاتی از قبیل مغایرت محصول سفارش داده شده با محصول ارسال شده، مغایرت وزن سفارش داده شده با وزن ارسال شده، مغایرت کیفیت محصول با توضیحات سایت، که فقط در این موارد محصول را می توانید استرداد کنید و وجه خود را پس بگیرید و یا محصول جایگزین برای شما ارسال گردد.

اگر چنین مواردی رخ دهد که مجبور به استرداد محصول شوید حداکثر 48 ساعت کاری بدون اینکه پلمپ محصول باز شود باید محصول را به همان آدرسی که برای شما ارسال شده با بسته بندی موجه برگردانید که در راه آسیب نبیند. اگر پلمپ محصول باز شده باشد وجه شما برگشت نخواهد شد.

بعد از اینکه محصول به دست ما رسید بعد از 24 ساعت کاری تکلیف وجه برگشتی و یا ارسال جایگزین آن را روشن خواهیم کرد. اگر هم سفارش بصورت پرداخت درب منزل باشد که وجه را به مامور پست پرداخت کرده اید حداقل یک هفته باید صبر کنید تا تکلیف وجه واریزی از جانب شرکت واسطه روشن شود.

 

خرید عمده:

در این مورد هم مانند خرید خرده به هیچ عنوان مرجوعی نداریم مگر اینکه اشتباه از جانب عطارسرا باشد که در این صورت هم تمامی هزینه ها برعهده عطارسرا خواهد بود.

 

فروش عمده:

این مورد مربوط به کشاورزان و واردکنندگان است که اگر وزن و کیفیت محصول با نمونه ارسالی مغایرت داشته باشد با اعمال هزینه هایی که تمامی آن به عهده فروشنده خواهد بود، بار برگشت خواهد خورد.