نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

نحوه ارسال کالا

خرید خرده:

ارسال سفارش های خرده به چهار روش امکان پذیر است. یکی از طریق پست سفارشی و یا پیشتاز که از این طریق کد رهگیری برای مشتری ارسال می شود تا در هر لحظه سفارش خود را رهگیری نماید ضمنا در این روش سفارش شما درب منزل تحویل شما خواهد شد. اگر نحوه پرداخت را درب منزل انتخاب کرده باشید فقط از طریق پست برای شما ارسال خواهیم کرد. دوم از طریق تیپاکس و شرکتهای مشابه که سرعت بالایی دارند و سفارش را تا درب منزل می رسانند. سوم با اتوبوس های مسافربری که این روش سریعتر از مابقی روشها خواهد بود، فقط در این روش خریدار باید سفارش خود را از ترمینال مسافربری مربوطه که ما به شما اعلام خواهیم کرد، تحویل بگیرد. چهارم از طریق باربری که در این روش هم خریدار باید سفارش خود را از مکانی که به ایشان اعلام میکنیم تحویل بگیرد. در روشهای سوم و چهارم هم شماره بیجک سفارش را به شما اعلام خواهیم کرد ولی مانند کد رهگیری پست در لحظه نمیتوانید از سفارش خود مطلع شوید.

در خرید های خرده اگر مبلغ خرید مشتری از 100هزار تومان کمتر باشد هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری خواهد بود و اگر بیشتر از 100هزارتومان باشد هزینه ارسال کالا برعهده عطارسرا خواهد بود و همچنین عطارسرا حق انتخاب روش ارسال را خواهد داشت.

 

خرید عمده:

ارسال سفارش های عمده به سه روش امکان پذیر خواهد بود. یکی از طریق اتوبوسهای مسافربری که سریعترین روش خواهد بود. دوم از طریق باربری که در این دو روش خریدار باید به محلی که ما اعلام میکنیم مراجعه و سفارش خود را تحویل بگیرد. سوم ارسال با وسیله نقلیه خصوصی که بار دقیقا به محلی که خریدار اعلام میکند ارسال می شود. البته این روش برای سفارشهایی است که از نظر حجمی به اندازه یک وانت و یا نیسان و یا ماشین های باربری بزرگتر باشند و از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد.

در خرید های عمده اگر مبلغ خرید مشتری از 5 میلیون تومان کمتر باشد هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری خواهد بود و اگر بیشتر از 5 میلیون تومان باشد هزینه ارسال کالا برعهده عطارسرا خواهد بود و همچنین عطارسرا حق انتخاب روش ارسال را خواهد داشت.

 

فروش عمده:

این مورد مربوط به کشاورزان و واردکنندگان است که نحوه ارسال  بصورت تلفنی به شما اعلام خواهد شد.